Page 9 - Minkie en Marnus 2
P. 9

“Alla Makieriekat,  Daar i
    Daar is selfs 'n reuse sate liet vol groot en kleins selfs 'n reuse sate liet vol groot en kleinllliet vol groot en kleinl
    Daar is selfs 'n reuse sate
    maatjies
    maatjies wat ook land. Hulle kom van oral af
    maatjies wat ook land. Hulle kom van oral af  wat ook land. Hulle kom van oral af
 waar's jy Maankat?" aangevlieg, want Rooikat-Maankat is almal se vlieg, want Rooikat-Maankat is almal se
    aangevlieg, want Rooikat-Maankat is almal se
    aange
    liefie-katmaatjie en vind, moet hulle hom vind!fie-katmaatjie en vind, moet hulle hom vind!
    lie
    liefie-katmaatjie en vind, moet hulle hom vind!
 L Langs die ruimtetuig land daar skielik
 Langs die ruimtetuig land daar skielik angs die ruimtetuig land daar skielik
 n nog kindertjies met towertuie van oral  Sommer net daar op die maan roep die
 nog kindertjies met towertuie van oral og kindertjies met towertuie van oral
    Som
    Sommer net daar op die maan roep die mer net daar op die maan roep die
 af. Minkie en Marnus word ie en Marnus word heen en heen en
 af. Mink kindertjies: indertjies:
 af. Minkie en Marnus word heen en
    k kindertjies:
 weer gewaai soos die kinders, wat eer gewaai soos die kinders, wat
 w weer gewaai soos die kinders, wat
 v van oral af ingevlieg kom, ‘n
 van oral af ingevlieg kom, ‘n an oral af ingevlieg kom, ‘n  “Staan saam, soek saam!
 w warrelwind veroorsaak.
 warrelwind veroorsaak.arrelwind veroorsaak.
      Staan saam, wen saam!”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14