Page 8 - Minkie en Marnus 2
P. 8

“Alla Makieriekat,                     Daar i
                                                               Daar is selfs 'n reuse sate liet vol groot en kleins selfs 'n reuse sate liet vol groot en kleinllliet vol groot en kleinl
                                                               Daar is selfs 'n reuse sate
                                                               maatjies
                                                               maatjies wat ook land. Hulle kom van oral af
                                                               maatjies wat ook land. Hulle kom van oral af  wat ook land. Hulle kom van oral af
                                waar's jy Maankat?"                      aangevlieg, want Rooikat-Maankat is almal se vlieg, want Rooikat-Maankat is almal se
                                                               aangevlieg, want Rooikat-Maankat is almal se
                                                               aange
                                                               liefie-katmaatjie en vind, moet hulle hom vind!fie-katmaatjie en vind, moet hulle hom vind!
                                                               lie
                                                               liefie-katmaatjie en vind, moet hulle hom vind!
                                L Langs die ruimtetuig land daar skielik
                                Langs die ruimtetuig land daar skielik angs die ruimtetuig land daar skielik
                                n nog kindertjies met towertuie van oral            Sommer net daar op die maan roep die
                                nog kindertjies met towertuie van oral og kindertjies met towertuie van oral
                                                               Som
                                                               Sommer net daar op die maan roep die mer net daar op die maan roep die
                                af. Minkie en Marnus word ie en Marnus word heen en heen en
                                af. Mink                            kindertjies: indertjies:
                                af. Minkie en Marnus word heen en
                                                               k kindertjies:
                                weer gewaai soos die kinders, wat eer gewaai soos die kinders, wat
                                w weer gewaai soos die kinders, wat
                                v van oral af ingevlieg kom, ‘n
                                van oral af ingevlieg kom, ‘n an oral af ingevlieg kom, ‘n    “Staan saam, soek saam!
                                w warrelwind veroorsaak.
                                warrelwind veroorsaak.arrelwind veroorsaak.
                                                                  Staan saam, wen saam!”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13