Page 7 - Minkie en Marnus 2
P. 7

“Jippitie-jip!
   “Jippitie-jip!
 “Sonder ons Maankat is daar niemand om die sterre aan te skakel nie. Dit
 “Sonder ons Maankat i “Jippitie-jip!
 “Sonder ons Maankat is daar niemand om die sterre aan te skakel nie. Dit s daar niemand om die sterre aan te skakel nie. Dit
 nie en sonder lig kan kindertjies nie meer speel as indertjies nie meer speel as
 daar geen lig is is nie en sonder lig kan kindertjies nie meer speel as is
 beteken  daar geen lig  nie en sonder lig kan k
 be
 beteken teken dat dat daar geen lig dat
 die son sak nie,” sê Minkie in 'n huilstemmetjie “en sonder ons Rooikat-Maankat
 die son sak nie,” sê Minkie in 'n huilstemmetjie “en sonder ons Rooikat-Maankat ie in 'n huilstemmetjie “en sonder ons Rooikat-Maankat
 die son sak nie,” sê Mink
    Ons moet dadelik vir Rooikat-
    Ons moet dadelik vir Rooikat-t dadelik vir Rooikat-
 pas niemand ons meer op nie.” Ons moe
 pas niemand ons meer op nie.”mand ons meer op nie.”
 pas nie
    Maankat begin soek!” pr
    Maankat begin soek!” probeer
    Maankat begin soek!” probeer obeer
    Mar
    Marnus dadelik plan maak om nus dadelik plan maak om
 Maatjies  v dadelik op me  oral  Marnus dadelik plan maak om
 van oral an oral af af dadelik op met teleskope en verkykers. Hulle af
 Maatjies kyk kyk van oral kyk
 dadelik op met teleskope en verkykers. Hulle t teleskope en verkykers. Hulle soeksoek oral soek
 oral
 Maatjies
    Mink
    Minkie te troos al byt hy self benoud ie te troos al byt hy self benoud
 deur die lug of hulle nie iewers vir Maankat kan opspoor nie!ur die lug of hulle nie iewers vir Maankat kan opspoor nie! Minkie te troos al byt hy self benoud
 deur die lug of hulle nie iewers vir Maankat kan opspoor nie!
 de
    op sy lippie.
    op sy lippie.
    op sy lippie.
    “K “Kom saam! Dis KODE ROOI! Ons
    “Kom saam! Dis KODE ROOI! Ons om saam! Dis KODE ROOI! Ons
    gaan Rooikat-Maankat soek en
    gaan Rooikat-Maankat soek en
    gaan Rooikat-Maankat soek en
    almal moe
    almal moet help!” roep die
    almal moet help!” t help!” roep die roep die
    kindertjies wat skielik in 'n indertjies wat skielik in 'n
    k kindertjies wat skielik in 'n
    ruim
    ruimtetuig langs hulle verskyn.
    ruimtetuig langs hulle verskyn.tetuig langs hulle verskyn.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12