Page 6 - Minkie en Marnus 2
P. 6

“Jippitie-jip!
                                                              “Jippitie-jip!
   “Sonder ons Maankat is daar niemand om die sterre aan te skakel nie. Dit
   “Sonder ons Maankat i                                                 “Jippitie-jip!
   “Sonder ons Maankat is daar niemand om die sterre aan te skakel nie. Dit s daar niemand om die sterre aan te skakel nie. Dit
                       nie en sonder lig kan kindertjies nie meer speel as indertjies nie meer speel as
            daar geen lig is is nie en sonder lig kan kindertjies nie meer speel as is
   beteken     daar geen lig     nie en sonder lig kan k
   be
   beteken teken dat dat daar geen lig dat
   die son sak nie,” sê Minkie in 'n huilstemmetjie “en sonder ons Rooikat-Maankat
   die son sak nie,” sê Minkie in 'n huilstemmetjie “en sonder ons Rooikat-Maankat ie in 'n huilstemmetjie “en sonder ons Rooikat-Maankat
   die son sak nie,” sê Mink
                                                               Ons moet dadelik vir Rooikat-
                                                               Ons moet dadelik vir Rooikat-t dadelik vir Rooikat-
   pas niemand ons meer op nie.”                                              Ons moe
   pas niemand ons meer op nie.”mand ons meer op nie.”
   pas nie
                                                               Maankat begin soek!” pr
                                                               Maankat begin soek!” probeer
                                                               Maankat begin soek!” probeer obeer
                                                               Mar
                                                               Marnus dadelik plan maak om nus dadelik plan maak om
   Maatjies     v       dadelik op me                            oral        Marnus dadelik plan maak om
            van oral an oral af af dadelik op met teleskope en verkykers. Hulle af
   Maatjies kyk kyk van oral kyk
                   dadelik op met teleskope en verkykers. Hulle t teleskope en verkykers. Hulle soeksoek oral soek
                                                     oral
   Maatjies
                                                               Mink
                                                               Minkie te troos al byt hy self benoud ie te troos al byt hy self benoud
   deur die lug of hulle nie iewers vir Maankat kan opspoor nie!ur die lug of hulle nie iewers vir Maankat kan opspoor nie! Minkie te troos al byt hy self benoud
   deur die lug of hulle nie iewers vir Maankat kan opspoor nie!
   de
                                                               op sy lippie.
                                                               op sy lippie.
                                                               op sy lippie.
                                                               “K “Kom saam! Dis KODE ROOI! Ons
                                                               “Kom saam! Dis KODE ROOI! Ons om saam! Dis KODE ROOI! Ons
                                                               gaan Rooikat-Maankat soek en
                                                               gaan Rooikat-Maankat soek en
                                                               gaan Rooikat-Maankat soek en
                                                               almal moe
                                                               almal moet help!” roep die
                                                               almal moet help!” t help!” roep die roep die
                                                               kindertjies wat skielik in 'n indertjies wat skielik in 'n
                                                               k kindertjies wat skielik in 'n
                                                               ruim
                                                               ruimtetuig langs hulle verskyn.
                                                               ruimtetuig langs hulle verskyn.tetuig langs hulle verskyn.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11