Page 5 - Minkie en Marnus 2
P. 5

Minkie skrik so groot toe sy opkyk
    Minkie skrik so groot toe sy opkyk ie skrik so groot toe sy opkyk
 “Alla akieriekat! Kyk, Minkie, a akieriekat! Kyk, Minkie, MMakieriekat! Kyk, Minkie, M
 “All Mink
 “Alla
    dat sy sommer Marnus se hand
    dat sy sommer Marnus se hand mer Marnus se hand
 k kyk! Waar is ons Maankat?”  dat sy som
 kyk! Waar is ons Maankat?” yk! Waar is ons Maankat?”
 vra Mar styf vasgryp en benoud fluister: f vasgryp en benoud fluister:
 vra Marnus verbaas terwyl
    sty
    styf vasgryp en benoud fluister:
 vra Marnus verbaas terwyl nus verbaas terwyl
    “Marnus! Ons
                   -maatjie i
    “Marnus! Ons nus! Ons MaankatMaankat-maatjie is Maankat
 hy opkyk na daar waar die y opkyk na daar waar die  “Mar -maatjie is s
 h hy opkyk na daar waar die
 maan hang. ang. Rooikat-Rooikat-
 maan hang. Rooikat-
 maan h heelt
    heeltemal-vreeslik weg! Heeltemal
    heeltemal-vreeslik weg! Heeltemal emal-vreeslik weg! Heeltemal
    w wegger as weg!”
 Maankat, wat elke aand
 Maankat, wat elke aand at elke aand
 Maankat, w wegger as weg!”egger as weg!”
 v van die maan af die
 van die maan af die an die maan af die
    “Dink jy iemand het vir Rooikat-
    “Dink jy iemand het vir Rooikat-mand het vir Rooikat-
 k kindertjies op aarde oppas,
 kindertjies op aarde oppas, indertjies op aarde oppas,  “Dink jy ie
    Maankat ge...ge...gesteel?” vra
    Maankat ge...ge...gesteel?” vra eel?” vra
 is weg ... sommer s weg ... sommer
 i is weg ... sommer  Maankat ge...ge...gest
    Marnus uiteindelik baie saggies
    Marnus uiteindelik baie saggies nus uiteindelik baie saggies ,, ,
 heeltemal weg!emal weg!
 heelt Mar
 heeltemal weg!
    asof hy nie wil hê iemand moet
    asof hy nie wil hê iemand moet y nie wil hê iemand moet
    asof h
    hom hoor nie. Sy hartjie klop artjie klop
    hom hoor nie. Sy h
    hom hoor nie. Sy hartjie klop
    som
    sommer woes vinnig net by die
    sommer woes vinnig net by die mer woes vinnig net by die
    gedagte!e!
    gedagt
    gedagte!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10