Page 4 - Minkie en Marnus 2
P. 4

Minkie skrik so groot toe sy opkyk
                                                               Minkie skrik so groot toe sy opkyk ie skrik so groot toe sy opkyk
   “Alla akieriekat! Kyk, Minkie, a akieriekat! Kyk, Minkie, MMakieriekat! Kyk, Minkie, M
   “All                                                          Mink
   “Alla
                                                               dat sy sommer Marnus se hand
                                                               dat sy sommer Marnus se hand mer Marnus se hand
   k kyk! Waar is ons Maankat?”                                              dat sy som
   kyk! Waar is ons Maankat?” yk! Waar is ons Maankat?”
   vra Mar                                                         styf vasgryp en benoud fluister: f vasgryp en benoud fluister:
   vra Marnus verbaas terwyl
                                                               sty
                                                               styf vasgryp en benoud fluister:
   vra Marnus verbaas terwyl nus verbaas terwyl
                                                               “Marnus! Ons
                                                                              -maatjie i
                                                               “Marnus! Ons nus! Ons MaankatMaankat-maatjie is Maankat
   hy opkyk na daar waar die y opkyk na daar waar die                                   “Mar             -maatjie is s
   h hy opkyk na daar waar die
   maan hang. ang. Rooikat-Rooikat-
   maan hang. Rooikat-
   maan h                                                         heelt
                                                               heeltemal-vreeslik weg! Heeltemal
                                                               heeltemal-vreeslik weg! Heeltemal emal-vreeslik weg! Heeltemal
                                                               w wegger as weg!”
   Maankat, wat elke aand
   Maankat, wat elke aand at elke aand
   Maankat, w                                                       wegger as weg!”egger as weg!”
   v van die maan af die
   van die maan af die an die maan af die
                                                               “Dink jy iemand het vir Rooikat-
                                                               “Dink jy iemand het vir Rooikat-mand het vir Rooikat-
   k kindertjies op aarde oppas,
   kindertjies op aarde oppas, indertjies op aarde oppas,                                 “Dink jy ie
                                                               Maankat ge...ge...gesteel?” vra
                                                               Maankat ge...ge...gesteel?” vra eel?” vra
   is weg ... sommer s weg ... sommer
   i is weg ... sommer                                                   Maankat ge...ge...gest
                                                               Marnus uiteindelik baie saggies
                                                               Marnus uiteindelik baie saggies nus uiteindelik baie saggies ,, ,
   heeltemal weg!emal weg!
   heelt                                                          Mar
   heeltemal weg!
                                                               asof hy nie wil hê iemand moet
                                                               asof hy nie wil hê iemand moet y nie wil hê iemand moet
                                                               asof h
                                                               hom hoor nie. Sy hartjie klop artjie klop
                                                               hom hoor nie. Sy h
                                                               hom hoor nie. Sy hartjie klop
                                                               som
                                                               sommer woes vinnig net by die
                                                               sommer woes vinnig net by die mer woes vinnig net by die
                                                               gedagte!e!
                                                               gedagt
                                                               gedagte!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9